Ο νέος μας ψηφιακός χώρος

Ο σύλλογός μας πιστός στις προσταγές της εποχής μας που χαρακτηρίζεται από την πρόοδο της τεχνολογίας και πιο συγκεκριμένα, από την δυναμική είσοδο του διαδικτύου στη ζωή όλων μας, προχώρησε στην δημιουργία ιστοσελίδας, με κύριο μέλημά μας την ακόμα πιο Περισσότερα …